“Böyle gelmiş, böyle gitmez!” Meslek Liseliler Kurultayı sonuç bildirgesi

Bütün meslek liselilere çağrımızdır! Okul-okul, bölge-bölge meclislerimizi kuralım. Birliğimizi güçlendirelim. Taleplerimizi ete kemiğe büründürmek için Meslek Liselileri Birliği bayrağı altında toplanalım!

Yaşasın Meslek Liseliler Birliği

 

Meslek Liseliler Birliği (MLB) kuruldu!

MLB, İşçi sınıfının sermaye düzenine karşı olan savaşında önemli bir mevzidir.

MLB, işçi sınıfı içerisinde yer edinmeye çalışan milliyetçilik, dincilik, mezhepçilik, cinsiyetçilik gibi her türden düzen gericiliğine karşı lise sıralarından başlayarak dalgalanan bir bayraktır.

MLB, yarının işçilerini bugün lise sıralarında sınıf bilinciyle tanıştırmayı hedeflemektedir.

MLB, işçi sınıfının iktidar mücadelesinin önemli bir halkadır.

MLB, sermayenin barbarlık düzenini yıkıp, sosyalist işçi-emekçi cumhuriyetini kuracak olan işçi sınıfının öncülerinin okulu olacaktır.

Dünya bir yol ayrımında!

Kapitalist dünya düzeni gelinen yerde insanlığa krizlerden, bunalımlardan ve savaşlardan başka bir şey vaat etmemektedir. Bu düzen kendi varlığını koruyabilmek adına insanların arasına ırksal, dinsel, mezhepsel ayrımlar koymaktadır. İnsanları bu kimlikler üzerinden birbirine düşmanlaştırmaktadır. Yanı başımızdaki Suriye’de altı yıldır bu gericiliği besleyerek, eğitip-donatarak emperyalist güçler yüz binlerce yoksul emekçiyi canından etmiştir. Birinci ve ikinci emperyalist paylaşım savaşları ile sonrasındaki bütün bölgesel savaşlar da bu duruma örnektir. Bu düzen barbarlık ve savaş düzenidir. Bir yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Değişmek için çırpınan kaderimizde biz meslek liselilere düşen görev, işçi sınıfının mücadelesinin parçası olmaktır.

Türk sermaye devleti dünya düzeninin parçasıdır!

Kapitalist dünya düzeninin parçası olan Türk sermaye devleti gelinen noktada ekonomik ve siyasal krizlerle debelenmektedir. İşçi sınıfı, sınıf bilinciyle örgütlü olarak politik arenaya çıkmadığı sürece bu krizlerin bedelini bugün olduğu gibi yarın da ödeyecektir. Ekonomik krizlerle yokluğa, sefalete sürüklenecektir. Siyasal krizlerde düzen siyasetinin bir tarafında maşa olacaktır. Savaşlarda sermaye düzeninin çıkarları adına cephelere sürülecektir. Türk sermaye devletinin rejim krizini referandumla aşmayı hedeflediği, Ortadoğu’da savaş çığırtkanlığı yaptığı, işçi sınıfı ve emekçilere dönük en kapsamlı saldırıları gündemleştirdiği böylesi bir dönemde Meslek Liselileri Birliği’ni kurduk. Birliğimiz, geleceğimize sahip çıkma çağrısıdır. Birliğimiz, krizlerin bedelini ödememe çağrısıdır. Birliğimiz, sermaye düzeninin çıkarları uğruna savaşlarda ölmeme, öldürmeme çağrısıdır.   

Meslek liselilerinde işçi sınıfının kızıl bayrağını dalgalandıracağız!

Kurultayımız öncesi ve sonrasıyla şunu kanıtlamıştır: Meslek liseleri üzerine ortaya koyduğumuz politikalar, meslek liselerinde karşılık bulmuştur. Kurultay öncesi yürüttüğümüz çalışmalarda meslek liselilerin politikalarımıza dönük yaklaşımları, kurultayda ortaya çıkan irade bunu açık bir şekilde göstermektedir. Bugün ulaşabildiğimiz bütün meslek liselerinde, liselilerin önemli gündemlerinden biri Meslek Liseliler Birliği’dir. MLB bunu ilk adımıyla başarabilmiştir. Şimdi önümüzde duran bu ilk adımı ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda başarıya ulaştırmaktır. Meslek liselerini sınıf mücadelesinin okuluna, önemli bir mevzisine dönüştürebilmektir.

Onlarca meslek liselinin katılımıyla kurultayımızda tartışarak kararlaştırdığımız taleplerimiz şunlardır:

* Staj sömürüsüne son!

* Eşit işe eşit ücret!

* Stajda-atölyede angaryaya, alan dışı çalıştırılmaya son!

* Patronların ve temsilcilerin not verme yetkisine son!

* Grev kırıcılığına son!

* Stajyerlere örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı!

* Faşist disiplin yönetmeliklerine ve baskıya son!

* Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!

* Ortaçağdan kalma bir yarı-feodal uygulama olan çıraklık tasfiye edilmelidir!

* Her düzeyde parasız eğitim. 17 yaşına kadar zorunlu eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, demokratik, laik, anadilde eğitim!

Bütün meslek liselilere çağrımızdır! Okul-okul, bölge-bölge meclislerimizi kuralım. Birliğimizi güçlendirelim. Taleplerimizi ete kemiğe büründürmek için Meslek Liselileri Birliği bayrağı altında toplanalım!

Meslek Liseliler Birliği
Nisan 2017