Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve...

Türkiye’de 1 Mayıs’ın apayrı bir önemi ve anlamı var. Türkiye’de 1 Mayıs’ın kendi kökeni var, kendi anlamı var, kendi niteliği var, kendi atmosferi...

Dünyada, özel olarak Türkiye’de dinsel gericiliğin güç kazanmasının gerisinde başından itibaren emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi var....

Devrimi ayakta tutmanın biricik yolu, onu daha ileriye taşımak, sınıflar mücadelesini derinleştirerek ona hızla toplumsal bir muhteva kazandırmaktı....

Karşımızda, Türkiye gericiliğinin en uç biçimlerinin bir ittifakı, onların oturtmaya çalıştığı yeni bir rejim, bunun kendini tüm topluma, herşeyden...

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) Yurtdışı Örgütü Newroz bildirisi yayımladı.

Elbette sendikal mücadelenin işçi sınıfına kazandıracaklarının belli bir sınırı vardır. Zira bu sınırlarda kalan mücadele ile ne sömürü ne ücretli...

Sınıf için ilk hareket noktası çoğu zaman ekonomik-demokratik taleplere dayanır. Elbette işçi sınıfı için bu mücadele önemlidir ve bu alanda kazanım...

Tayyip Erdoğan “başkanlık sistemi” biçimi içinde işçi sınıfı ve emekçiler karşısında sermayenin “demir yumruğu” olmaya soyunmaktadır. Ve zaten işin bu...

Proletarya devrimine öncülük edecek ve sosyalist toplumu kuracak yegane sınıf ise işçi sınıfıdır. Bu tarihsel misyonu onun adına hiçbir güç...