KHK eliyle kamuda on binlerce kamu çalışanını ihraç eden gerici iktidar, kamuya binlerce sözleşmeli personel alarak güvencesizleştirme adımlarını...

Chinatool Automotiv fabrikasında sendikalaşma sürecinin somutlaşmaya başladığı yedi ay önce işten çıkartılan bir kadın işçi, enjeksiyon bölümünün çay...

Taşeronlaştırmaya, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı mücadele verilmeden iş cinayetleri önlenemez. Bu bağlamda iş cinayetleri sermayeden ve yeni...

Yüksel’de direnişin 228. gününde polis akşam açıklamasında oturma eylemi yapmak isteyen direnişçilere yine saldırdı.

Sermaye devleti işçi-emekçilerin ellerindeki son kırıntılara göz dikmiştir ve kamu alanını baştan aşağıya kendi eliyle şekillendirmek istemektedir. Bu...

Kamu emekçilerinin ihraçlara karşı İstanbul’daki direnişi 18. haftayı geride bıraktı.

Halkın Mühendis ve Mimarları’nın Olcay Abalay için yaptığı eyleme polis saldırdı.

Sınıf devrimcileri, İstanbul’un ilçeleri ve Adana’da işçi ve emekçilere seslenerek mücadele çağrısı yaptı.

İş güvencesini ortadan kaldıran taşeron çalıştırma belediyelerde yüzde 73'e ulaştı.

Biga'da çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.